Καταιγισμός ιδεών

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Όλες οι χρήσεις που αναφέρθηκαν πάνω από 1 φορά και οι πλήρεις περιγραφές χρήσεων που προτάθηκαν από τουλάχιστον δυο πολίτες

Αναρτήθηκε στις 12 Αυγούστου 2015 σε Stats

Κάντε share το άρθρο

Back to Top