Στοιχεία που δήλωσαν οι συμμετέχοντες

Αγορά Κυψέλης - Στατιστικά

Κορυφαία επαγγέλματα κατοίκων που ήρθαν, ενδιαφέροντα και δεξιότητες ανά ηλικία

Αναρτήθηκε στις 12 Αυγούστου 2015 σε Stats

Κάντε share το άρθρο

Back to Top